Balans

Balans är ett behandlingsteam som har grundats av ett antal medarbetare som under många år arbetat med unga som har sexuella beteendeproblem, eventuellt har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller trauma, både i öppenvård och på HVB-hem.

Målgruppen är pojkar och flickor i alla åldrar och deras nätverk. De unga kan komma från hela landet. Vi gör utredningar, handleder och föreläser. Vi har en öppenvård och ett behandlingshem, HVB-hem. HVB – hemmet tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13-17 år som har sexuella beteendeproblem. Målet är att den unge ska kunna vara i sin familj vilket innebär att insatser även måste riktas mot föräldrar och eventuella offer, om offer finns i familjen eller i det nära nätverket. Vid behov av särskilt skydd eller en omfattande färdighetsträning kan en tid på behandlingshem vara nödvändigt.

Arbetet i Balans bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingsmodellerna för arbetet med unga som har sexuella beteendeproblem och eller trauma är väl inarbetade men samtidigt finns en lust till utveckling och nytänkande. Medarbetarna har eller är under utbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi), DBT (dialektisk beteendeterapi), TMO (trauma medveten omsorg), Lågaffektivt bemötande och trauma. Alla har utbildning i Övergreppsspecifik behandling.

För att säkerställa kvaliteten i arbetet ingår Balans i professionella nätverk samt forsknings- och metodgrupper med fokus på målgruppen.