Öppenvård

Balans behandlingsteam arbetar med öppenvårdsuppdrag över hela landet. Dels kan det ske som ett led vid en utskrivning från HVB-hem men också som enskilda fristående insatser. Insatserna kan bestå i:

Utredning

Sexuella beteendeproblem

 • ERASOR – Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Den används på ungdomar i åldrarna 12-18 år, och är framtagen av Worling och Curwen på Sexual Abuse – Family and Education Treatment Program (SAFE-T) i Ontario, Kanada. (Svensk översättning: Långström/Blomkvist 2004.)
 • AR-RSPB – Assessing Risk to Repeat Sexual Behavior Problems är en checklista för att utreda barn 4 – 11 år med utmanande sexuellt beteende framtagen av Tracey Curwen, Nipissing University, Psychology Department i Canada.

Trauma

 • Traumaskattning
Behandling

Se under flik behandling

 • Sexuella beteendeproblem
 • Trauma
Handledning
 • Föräldrar
 • Skola/förskola
 • Behandlingshem
 • Övriga
Konsultation
 • Socialtjänst
 • Barn-och ungdomspsykiatrisk klinik
 • Skola/förskola
 • Behandlingshem
 • Övriga
Föreläsning
 • Sexuella övergrepp
 • Trauma