Sexuell utveckling

Den sexuella utvecklingen börjar när barn är väldigt små och pågår tills de är vuxna. Barn är tidigt nyfikna på sin egen snopp eller snippa och när de är några år gamla uppmärksammar de att alla inte ser likadana ut. Att mamma, pappa, storasyster och lillebror är olika.

Normal sexuell utveckling hos barn

 • Barnen är i samma ålder, utvecklingsfas och har samma status.
 • Frivillig lek.
 • Någon som de normalt leker med, nära kamrater eller syskon.
 • Perioder av sexuella lekar och sexuellt utforskande återkommer under uppväxten.
 • Det sexuella intresset är en del av barnets intressen. De har andra intressen också.
 • Leken ska kunna avbrytas som vilken annan lek som helst.
 • Normalt att barnet känner sig generad eller förlägen om en vuxen avbryter, men de accepterar det snabbt och gör något annat.
 • Leken brukar upphöra när en vuxen kommer in i rummet.
 • Sexuella beteenden som observeras av vuxna och sker ganska öppen är vanligast upp till 5år, därefter blir barn oftast mer privata.

Normal sexuell utveckling hos unga

 • Sker som en del i ett informationsinsamlande
 • Ungdomarna är i lika ålder och utvecklingsnivå
 • Ungdomarna deltar frivilligt
 • Är en trevlig, spännande, lustfylld upplevelse

När barn eller unga inte känner sig bekväma i den sexuella situationen och kanske inte blir respekterade om de inte vill utan tvingas till sexuella handlingar kan de välja att tiga eller delge en vuxen eller en kamrat. Om detta sker skall deras berättelse tas på stort allvar och det är mera troligt att den som berättar minimerar händelsen än att den överdrivs.

 Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan ske på olika platser och olika sätt. Det kan ske inomhus, utomhus eller via nätet. Det är vanligt att den som begår övergreppet är någon som känner den som utsätts.

Både tjejer och killar utsätts för sexuella övergrepp. Den som utsätter andra för sexuella övergrepp kan vara både yngre, äldre och jämnårig. Det är vanligast att killar och män begår övergrepp, men även tjejer och kvinnor gör det. Ibland är det fler än en person som utsätter någon för övergrepp.

Om man är under 15 år har ingen rätt att göra något sexuellt med en. Det är olagligt, även om man själv har sagt att man vill och oavsett om man har känt lust eller inte.

Det är olagligt för vuxna att ha sex med någon under 18 år som är beroende av den vuxna på något sätt, till exempel om det är ens lärare eller tränare.

Det är också olagligt för en vuxen att försöka övertala någon under 15 år att göra något sexuellt på nätet.

Exempel på sexuella övergrepp

 • Att ta på någons kropp med händerna, munnen eller könet, på ett sätt som personen tycker är skrämmande eller obehagligt.
 • Att prata med någon på ett sexuellt sätt som personen upplever som obehagligt.
 • Att tvinga någon till sex fast den inte vill, till exempel att tvinga någon att ha samlag eller onanera åt en.
 • Att tvinga någon att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller utanför nätet.
 • Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att utnyttja sitt överläge och få någon att känna att den måste ställa upp på sex.
 • Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte, om det är mot personens vilja eller om personen är under 18 år.
 • Att försöka köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
 • Det är ett sexuellt övergrepp även om den som blivit utsatt känner lust under övergreppet. Kroppen kan känna lust, killar kan få stånd även om de inte vill ha sex med den personen som utsätter dem.

Unga med sexuella beteendeproblem

Det är inte lätt att ge en förklaring till varför ungdomar, pojkar och flickor,  begår sexuella övergrepp men de flesta unga är nyfikna på sex. Om man av någon anledning inte har en jämnårig person att testa sin sexualitet på så tar en del ungdomar chansen att utforska sin sexualitet på någon som finns i närheten. Oftast är det någon de känner väl och som finns inom det närmsta nätverket. De vet att det är fel och att de kan hamna i problem om någon upptäcker det. De vet däremot kanske inte vilka omfattande konsekvenser handlingen kan leda till.

Forskning visar att de flesta ungdomar är impulsiva, men att en del är omognare och mer impulsiva än andra. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder kan på grund av omognad eller svårigheter gällande relationsfärdigheter välja att umgås med yngre eller intellektuellt svagare individer, vilket kan leda till att övergrepp förekommer.

En del ungdomar har en historia av antisocialt beteende och agerar ut aggressivt gentemot andra. Sexuella beteendeproblem kan bero på att ungdomen inte bryr sig om samhällets lagar, regler och värderingar. Hen gör helt enkelt det hen känner för där och då. Dessa ungdomar förgriper sig oftare på jämnåriga än på barn.

En del som förgriper sig sexuellt på andra har allvarliga psykiska problem, exempelvis depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En diagnos i sig orsakar inte sexuella beteendeproblem, men den psykiska åkomman kan påverka förmågan att reglera känslor, omdömesförmåga och hur man väljer att agera. Personer med psykiska problem tenderar att isolera sig, känna sig utanför och kan därför vända sig till yngre personer som ett substitut för åldersadekvata kamratrelationer.

Unga har idag lätt att hitta filmer, TV-program och bilder med sexuellt innehåll. En del ungdomar har exponerats för pornografiskt material under sin uppväxt. En del unga lever i hem med sexuell gränslöshet, med exponering för äldre syskons eller vuxna människors sexualitet. En sådan miljö är destruktiv för barn och kan vara en anledning till det sexuella problembeteendet.

En del unga har själva blivit utsatta för sexuella övergrepp. Övergrepp kan ha skett nyligen eller ha inträffat långt tillbaka i tiden. Forskning visar att ungefär 30% av ungdomar som begår sexuella övergrepp har blivit sexuellt utnyttjade. För flickor är den siffran betydligt högre.

De flesta unga blir mycket lätt sexuellt upphetsade, men bara ett mycket litet antal ungdomar blir sexuellt attraherade av barn. Dessa få ungdomar riskerar att utveckla pedofili, vilket innebär en huvudsaklig sexuell tändning på barn 12 år eller yngre och ungdomen ska vara minst 4 år äldre än barnen hen attraheras av. Det är mycket är ovanligt hos ungdomar.

Självskadande sex

På samma sätt som unga kan skada sig genom att skära sig, genom att svälta eller hetsäta kan de också skada sig genom sex. Att själv söka upp farliga eller olustiga situationer där de vet att en kommer att utsättas för hårdhänt sex eller kanske till och med våldtas brukar kallas för att självskada sig genom sex, eller sex som självskadebeteende.

Precis som med alla typer av självskadebeteenden är det inte ovanligt att de som skadar sig genom sex har erfarenhet av fysisk misshandel och sexuella övergrepp som kan få en att må så dåligt att en försöker hitta sätt att lindra sin ångest på, till exempel genom självskada.

Unga som skadar sig genom sex är en mycket utsatt grupp, dessutom berättar eller söker de här personerna sällan hjälp.