Utredning

Riskbedömning

Balans bedömer risk för barn och ungdomar för att återfalla i sexuella beteendeproblem samt ger rekommendationer kring eventuellt behov av vård eller andra insatser

ERASOR – Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Den används på ungdomar i åldrarna 12-18 år, och är framtagen av Worling och Curwen på Sexual Abuse – Family and Education Treatment Program (SAFE-T) i Ontario, Kanada. (Svensk översättning: Långström/Blomkvist 2004.)

AR-RSPB – Assessing Risk to Repeat Sexual Behavior Problems är en checklista för att utreda barn 4 – 11 år med utmanande sexuellt beteende framtagen av Tracey Curwen, Nipissing University, Psychology Department i Canada.

I varje riskbedömning ingår:

 • Inläsning av dokumentation gällande ungdomen.
 • Samtal med socialsekreterare, föräldrar och eventuell personal på BUP/skola/korttidsboende med flera.
 • Intervju med ungdomen.
 • Ungdomen får, om det är lämpligt, fylla i självskattningsformuläret och/eller andra tester.
 • Skriftlig sammanställning med rekommendationer om placerings och behandlingsbehov.
 • I AR-RSBP ingår även en traumabedömning.
 • Återföring enligt överenskommelse.

 

Utredning av traumasymptom

När ett barn/ungdom varit med om en svår händelse bör man göra en strukturerad utredning gällande barnet/ungdomens symptom och upplevelse av det som hänt och hur de mår efteråt. Genom intervjuer med barnet/ungdomarna, vårdnadshavare, förskola, skola och/eller andra vuxna samt olika självskattningsformulär kartlägger vi symtom på eventuella trauman.

I utredningen ingår:

 • Inläsning av material
 • utredningssamtal med barnet/ungdomen
 • kartläggning av barnets beteende och funktionsnivå
 • fördjupade intervjuer med föräldrar, personal på förskola och skola och eller andra viktiga personer
 • sammanfattningar av eventuella självskattningsformulär
 • återföring enligt överenskommelse